Servicios
Documents relacionats

Oficial del Cos de Policia Local

El termini per a presentar sol·licituds és del 27/01/2018 al 15/02/2018 (20 dies naturals)

El termini per a subsanar és del 02/03/2018 al 15/03/2018 (10 dies hàbils)

El termini per a presentar reclamacions o revisió prova pràctica és del 10/05/2018 al 14/05/2018 (3 dies hàbils)

Exámenes:

16/04/2018 - Primer exercici (prova psicotècnica) a les  10.00 h al saló de plens de l'Ajuntament.

20/04/2018 - Segon exercici (proves físiques) a les 9:00 hores a la pista d'atletisme, C/ Dauradors, 3

26/04/2018 - Tercer exercici (qüestionari) a les 11:00 hores al Saló de plens de l'Ajuntament

09/05/2018 - Quart exercici (prova pràctiva) a les 10:00 hores al Saló de plens

16/05/2018 - Quint exercici  (desenvolupament temari) a les 9:00 hores, al Saló de plens de l'Ajuntament

Grup
C1
Tipus de procediment
Promoció Interna
Perfil
Funcionari
Nombre de places
2
Data BOP
Data DOGV
Data BOE
Data instàncies