Servicios
Documents relacionats

Borsa de treball psicòleg

Termini per a presentar sol·licituds: del 9 al 20 d'abril de 2018 (10 dies hàbils)

Termini per a presentar reclamacions als resultats del primer exercici: fins al dia 28 de junio inclòs.

Termini per a presentar reclamacions als resultats del segon exercici: fins al dia 11 de juliol (5 dies hàbils)

Termini per a presentar documents compulsats acreditatius dels mèrits i experiència: del 5 al 11 de juliol (5 dies hàbils)

El dia 13-07-2018, a les 11.00h el tribunal atendrà als aspirants que han sol·licitat la revisió de l'examen.

Termini per a presentar al·legacions baremació mèrits (Fase concurs): del 06 al 10 d'agost (5 dies hàbils)

Exàmens:

20/06/2018 - Primer exercici (qüestionari tipus test), a les 11.00h, al Centre de la Tercera Edad, C/ Pilar, 42

03/07/2018 - Segon exercici (prova pràctica), a les 10.00 h, al Centre de la Tercera Edad, C/ Pilar, 42

Grup
A1
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Laboral
Data BOP
Data instàncies