Servicios
Documents relacionats

Borsa de treball d'Enginyer tècnic industrial

El termini per a presentar sol·licituds és del 05/03/2018 al 16/03/2018 (10 dies hàbils)

El termini per a subsanar les sol·licituds és del 29/03/2018 al 06/04/2018 (5 dies hàbils)

El termini per a presentar reclamacions o sol·licitar la revisió del primer exercici (Qüestionari tipus test) és del  04/05/2018 al 08/05/2018 (3 dies hàbils des de la publicació)

El termni per a presentar reclamacions o sol·licitar la revisió del segon exercici (prova pràctica) és del 10/05/2018 al 14/05/2018 (3 dies hàbils des de la publicació)

El termini per a presentar els documents acreditatius dels mèrits i experiència és del 10/05/2018 al 16/05/2018 (5 dies hàbils des de la publicació)

Exàmens:

03/05/2018 - Primer exercici (Qüestionari tipus test) a les 11.00h. al Saló actes Casa de la Cultura, Av. Llibertat.

09/05/2018 - Segon exercici (Prova pràctica) a les 10.00h. al Pirulí, Plaça Sant Telm, núm. 5, 8a planta 

Grup
A2
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Data BOP
Data instàncies