Servicios
Documents relacionats

L'Ajuntament posa en marxa la licitació per a la redacció del Pla Especial

Regidor d'Ordenació del Territori Jan Valls

El regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls, ha anunciat avui davant dels mitjans de comunicació l'inici del procés de licitació per a redactar el Pla Especial de la localitat. Aquesta mesura, recollida dintre del "Pacte de les Cavallerisses", té com a finalitat qualificar el nucli antic del municipi dins la competència de l'economia global per atraure capital humà i generar processos de transformació i inversions d'alt valor afegit per ajudar a preservar el barri antic de la ciutat.

El regidor Valls ha destacat que "el Pla Especial, emmarcat dintre de l'estratègia DUSI, proposarà modificacions de normativa i ordenació volumètrica del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), fent que tota la tramitació, l'estudi i la posada en marxa de les actuacions, que es consideren necessàries, es puga fer d'una forma ràpida, sense gestions que s'acaben allargant en el temps, com podria ser una revisió integra del PGOU". A més, ha afegit que la catalogació dels immobles per a la redacció del Pla es basarà en l'estudi que ha realitzat l'Associació Cultural dels Amics de Vinaròs i el catàleg previ dels arquitectes Miguel Adell i Diana Blasco.

Valls ha remarcat que "el Pla Especial no només vol ser una estratègia per millorar la imatge de ciutat històrica, sinó que també té com a objectiu habilitar canvis normatius dels edificis per a que els veïns hi puguen viure, així com posar en valor el paisatge i l'entorn urbà, tot amb l'objectiu de recuperar i impulsar els valors socials, culturals i econòmics del centre de la localitat".

Pel que fa als terminis, un cop licitada la redacció del projecte es preveu que puga estar enllestida entre 15 i 24 mesos, depenent si la Generalitat Valenciana demana l'informe ambiental. En qualsevol cas, Valls ha assenyalat que es busca un equip multidisciplinari format per arquitectes, historiadors, agents socials i ambientals per fer un Pla que s'adapte a la realitat social del municipi, així mateix, també es buscarà la implicació de tota la societat vinarossenca amb la voluntat de fer un projecte transversal i plural.