Servicios
Documents relacionats

21. Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública i la subsegüent custòdia dels mateixos.