Servicios
Documents relacionats

BORSA TREBALL TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTICA

Termini presentació instàncies: del 16/08/2019 al 29/08/2019

Termini per a l'esmena de defectes o errors en presentació sol·licituds: del 04/09/2019 al 10/09/2019.

Primer exercici (Qüestionari tipus test): Dia 07/10/2019, a les 11:00 hores, al Saló de Actes de la Biblioteca Municipal, C/Pilar 26 B Vinaròs

Grup
C1
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Data BOP